דיון נוסף - פרק אחת עשרה


16-05-2022

דיון נוסף - פרק אחת עשרה

סוג קובץ: MP3 - גודל: 60.9מ״ב - משך זמן: 44:21 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


שיחה על הדלפת טיוטת פסק הדין של בית המשפט העליון בארה"ב בעניין איסור על ביצוע הפלות ועל יחסי הכוחות ומעמדו של בית המשפט העליון שם עם פרופ' נדב שוקד מאוניברסיטת נורת׳ווסטרן בארה"ב.

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה