דיון נוסף - פרק עשירי


20-03-2022

דיון נוסף - פרק עשירי

סוג קובץ: MP3 - גודל: 43.28מ״ב - משך זמן: 31:31 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


 

בפרק זה ניגע במספר סוגיות משפטיות מרכזיות ביחס ל NFTs, ובכלל זה, המעמד החוזי של NFT, שלטון הפלטפורמות, מיסוי, הגדרת NFTs כניירות ערך, מניפולציות בשווקי ה-NFT וסיכוני הלבנת הון.

לינק לבלוג המצוין של מוקסי אליו אנחנו מתייחסים ב-09:30: https://moxie.org/2022/01/07/web3-first-impressions.html
לינק להודעת ה-SEC בנוגע לחברת BlockFi אליה התייחסנו ב-19:15: https://www.sec.gov/news/press-release/2022-26

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה