דיון נוסף - פרק תשיעי


20-03-2022

דיון נוסף - פרק תשיעי

סוג קובץ: MP3 - גודל: 34.2מ״ב - משך זמן: 24:54 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


בפרק זה – פרק ראשון מבין שניים העוסקים ב-'NFTs ננסה להבין מה זה NFT, מהם השימושים הנפוצים ב- NFTs כיום, ונתייחס לסוגיית זכויות הקניין הרוחני בהקשר של NFT.

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה