דיון נוסף - פרק שישי


13-07-2021

דיון נוסף - פרק שישי

סוג קובץ: MP3 - גודל: 53.02מ״ב - משך זמן: 38:37 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


דיון מעמיק בהשתתפות ד״ר מתן גוטמן, מומחה למשפט מנהלי וחוקתי, בפסק הדין של בית המשפט העליון בדיון נוסף בעניין זליגמן - אשר הפך פסק דין קודם של בית המשפט העליון בעניין. פרשה זו עוסקת במעמד שיש לתת לפרשנות משפטית של רגולטור להנחיותיו ולתפקידו של בית המשפט כפרשן המוסמך של הדין. מדובר בנושא שהכה גלים בקהילה המשפטית ולדעת אקדמאים רבים איים לשנות סדרי עולם בנוגע ליחסים שבין הרשויות.

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה