דיון נוסף - פרק חמישי


01-06-2021

דיון נוסף - פרק חמישי

סוג קובץ: MP3 - גודל: 66.46מ״ב - משך זמן: 48:24 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


בפרק הזה אנחנו מארחים את ד״ר אדם שנער, מומחה למשפט חוקתי מהמרכז הבינתחומי לדיון בפסק הדין התקדימי של בית המשפט העליון שקבע ברוב של שישה שופטים מול שלושה, כי תיקונים שבוצעו בחוק יסוד הכנסת וחוק יסוד משק המדינה להארכת פרק הזמן להעברת התקציב ולחלוקת 11 מליארד שח, בוצעו תוך שימוש לרעה בסמכות הכנסת.

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה