דיון נוסף - פרק רביעי


12-05-2021

דיון נוסף - פרק רביעי

סוג קובץ: MP3 - גודל: 38.07מ״ב - משך זמן: 33:16 ד׳ (160 קס״ש 44100 הרץ)


דיון בתביעות לשון הרע המוגשות על ידי אישי ציבור, שיחה על פסק הדין בעניין הקרנת חקירתו של שעיה סגל ז״ל, ועדכון ביחס לפסקי דין חדשים שניתנו בנוגע לתקנות סדא החדשות

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה