דיון נוסף - פרק שלישי


02-05-2021

דיון נוסף - פרק שלישי

סוג קובץ: MP3 - גודל: 44.21מ״ב - משך זמן: 32:11 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


 דיון במשפט ורגולציה של מטבעות דיגיטליים בדגש על הממשק עם מערכת הבנקאות, כמו גם דיון בתופעות החדשות בתחום Defi ו-NFT

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה