דיון נוסף - פרק שני


14-04-2021

דיון נוסף - פרק שני

סוג קובץ: MP3 - גודל: 33.29מ״ב - משך זמן: 29:05 ד׳ (160 קס״ש 44100 הרץ)


חלק הראשון - דיון וביקורת על החלטת בית המשפט העליון בעניין מניעת הענקת פרס ישראל לפרופסור גולדרייך, ובחלק השני של הפרק דיון ביקורתי בעניין תפקידו של יועץ משפטי בחברה ציבורית אגב הפרסומים על פרשת השוחד בחברת שיכון ובינוי

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה