פרק 2 - אלעד וולף: הצבא המוסרי בעולם


22-03-2021

פרק 2 - אלעד וולף: הצבא המוסרי בעולם

סוג קובץ: MP3 - גודל: 27.28מ״ב - משך זמן: 19:52 ד׳ (192 קס״ש 44100 הרץ)


המעבר של הקמפיינים הפוליטיים אל הזירה הדיגיטלית מייצר לא רק צבאות של בוטים שמשנים פה את השיח, אלא גם תעשייה אפורה ומפוקפקת של שימוש במידע. אלעד וולף משרטט לנו את המפה של האינטרסים

קטגוריות

להוריד

קוד הטמעה